SELAMAT DATANG KE BLOG PENDIDIKAN KHAS PENGURUSAN DIRI

Bisnes Tudung

Pengenalan

Video Makro Pengajaran

Bahagian 1
Bahagian 2
Bahagian 3
Bahagian 4

Bisnes Tudung

29 Sep 2011

Tugasan 1 (Forum)

Adakah anda bersetuju bahawa dengan adanya teknologi Internet seperti e-forum dapat membantu anda berkomunikasi dengan berkesan dengan rakan dan pensyarah terutamanya dalam proses P&P. Adakah pertemuan secara berdepan sudah tidak diperlukan lagi? Adakah strategi ini sesuai diaplikasikan bagi semua peringkat pengetahuan murid di sekolah? Bincangkan.

Bisnes Tudung